ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΣΑΙ, Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΛΕΝΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΜΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ

Thursday, January 12, 2012

Τα (μηναία)

Ιανουάριος.

17 του μηνός, Τιμοθέου αποστόλου & Αναστασίου οσιομάρτυρος.
Στιχηρά Εσπερινού, σελ. 186: " θεόφρων Τιμόθεε... το της πλάνης των Ελλήνων κράτος ευχερώς διαλύσας...


23 του μηνός, Κλήμεντος ιερομάρτυρος & Αγαθαγγέλου μάρτυρος.
Εις τον "οίκον" σελ. 196: "Υιός φωτός αναδειχθείς,... Κλήμη σοφέ,... Ελλήνων τους πρωτεύοντας εν λόγω και αληθείας ενίκησας...


25 του μηνός, Γρηγορίου Νανζιανζινού.
Μικρός Εσπερινός, σελ. 203: Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,... εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και ψεύδος...


30 του μηνός, Των τριών Ιεραρχών (Έλληνες Πατέρες Παιδείας)
Κανών του Όρθρου, Ωδή ζ΄, σελ. 252: Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων όθλους, πειθώ δε την τύραννον ανθρώποις μόνην είλκοντο...


"Βοήθειά σας" και καλόν μήνα...

No comments:

Post a Comment