ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΣΑΙ, Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΛΕΝΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΜΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ

Saturday, September 19, 2020

What is the function of chromosome 8?

 What is the function of chromosome 8?

Chromosome 8 spans about 145 million base pairs (the building material of DNA) and represents between 4.5 and 5.0% of the total DNA in cells. About 8% of its genes are involved in brain development and function, and about 16% are involved in cancer.

What is chromosome 8 deletion?
8p23 deletion syndrome. An 8p23 deletion means that the cells of the body have a small but variable amount of genetic material missing from one of their 46 chromosomes – chromosome 8. For healthy development, chromosomes should contain just the right amount of material – not too much and not too little.

What happens when a chromosome is deleted?
Chromosomal deletion syndromes result from loss of parts of chromosomes. They may cause severe congenital anomalies and significant intellectual and physical disability.